14/7/09

Γαλλική επανάσταση

Σαν σήμερα (14 Ιουλίου), το 1789 πέφτει η Βαστίλλη και οι Γάλλοι επαναστατούν ενάντια στο δεσποτισμό και τη φεουδαρχία. Η γαλλική επανάσταση, ως ιδέα, ενέπνευσε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, όχι μόνο σε κοινωνικά ζητήματα, αλλά και ως προς την κατοχύρωση θεμελιωδών ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων. Διαχρονικό κείμενο, η Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη της 26ης Αυγούστου 1789 ενσαρκώνει τις αντιλήψεις του Διαφωτισμού και αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες του γαλλικού έθνους.
View More Free Videos Online at Veoh.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Free Hit Counter